Whit Heydon

whit heydon
Name
Whit Heydon
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
76
Wt
210
FS
13
WS
74.5
Birthday
November 11, 2004
Age
19

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Fall 20233X VC 11.18.202311.18.20237621011716974.51010505025256550151580854040609010090303030505023209474701.7945010711767163420323525322816542503200005255957822051447152150-83192986-123412:45104164772
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 72    
    Model Prediction 79    
    Difference (Proficiency) -7    
    Proficiency Percentile 8    
    Goal Percentile 85    
    Goal Value 4.9    
    Velo Gain 11.9    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
LRBJ 144 21 175 91 1.8
V 23 26 29.5 86 1.1
LYB3 28 7 45 87 0.9
TENY 1.79 68 1.58 8 0.6
RYB2 32 33 47 93 0.5
LYB2 32 32 44 92 0.5
TBS 450 78 700 98 0.3
LRTR 100 20 168 100 0.2
VJ225 20 57 24 87 0.2
LYB 25 45 26 55 0.1
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_MER -8 15 12 85 0.4
TRS_FFS 471 30 690 80 0.4
TF_BR 29 48 32 58 0.1
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 91.1    
    Your Spin 1647    
    Model Prediction 1758.1    
    Difference (Proficiency) -111.1    
    Proficiency Percentile 30    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 547.3    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
RYB 20 10 23.5 30 34.5
LRBJ 144 21 157 51 30
RRP 671 54 887 84 15.9
RYB3 35 40 36 50 14.9
RHF 80 75 82 85 14.6
LRTR 100 20 120 70 13.6
VJ225 20 57 21 67 11.8
TENY 1.79 68 1.75 58 11
RYB2 32 33 33 43 10.2
TX 30 29 40 69 2.1
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DASHAB_BR -12 39 -2 79 46.5
DAEX_BR 34 11 55 61 40.5
HS_BLD 5 20 32 90 33.1
DASA_BR 86 14 96 54 21.8
DKX_BLD 59 21 67 61 13.3
TRS_FFS 471 30 638 70 10.7
DAERS_MER 319 18 848 48 9.8
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2528.5