Weston Horton

Name
Weston Horton
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
74
Wt
180
FS
14
WS
75
Birthday
July 10, 2002
Age
20

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTCNS-UBPPIDWSCNS-LBRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSPRPTTRS-FFSTRPTLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Fall 20193X VC 12.14.2019000000010570703025352515156555505060701008030303560602823.911878781.5148012011069242130272830262700000000000000000000000000120016.310.8217583
Spring 20223X RE-eval 1.20.20220000000111470626245354018186877484852551101002525357775362510986841.52800144146117669929464627484600000000000000000000000000n/an/an/an/an/a
Summer 2022Summer 2022 Re-evals0000000116556050484535252072755050455011598243030807531n/a11189901.578201381441629109322383823394005130340000000000000000000000n/an/an/an/an/a
Re-EvalRE-Evals00000001512706560454038232275865050n/an/an/an/a282832757536n/a11387881.4488014014099667635555332515300000000000000000000000000n/an/an/an/an/a
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 83    
    Model Prediction 81.6    
    Difference (Proficiency) 1.4    
    Proficiency Percentile 59    
    Goal Percentile 85    
    Goal Value 4.9    
    Velo Gain 3.5    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
WT 180 45 211 85 0.9
V 28 75 29.5 85 0.5
LRBJ 156 50 167 80 0.5
RPF 70 71 40 1 0.4
LRP 421 24 563 54 0.3
RYB3 28 11 38 61 0.3
LG 110 63 115 73 0.1
LYB 30 62 72 92 0.1
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 89.7    
    Your Spin 2175    
    Model Prediction 1923.7    
    Difference (Proficiency) 251.3    
    Proficiency Percentile 87    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 184.8    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
LHF 55 2 71 22 23.6
WT 180 45 230 95 23.3
LSHB 30 63 35 83 23.1
RG 120 78 127 88 15.9
LRP 421 24 666 74 15.1
LYB3 27 5 32 25 14
LYB 30 62 36 82 11.2
RYB3 28 11 38 61 9.9
RSEIR 160 70 167 80 7.4
LPF 70 71 72 81 5.9
RRP 692 71 911 91 5.7
TX 35 47 54 97 5
LRBJ 156 50 159 60 3.8
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2523.7