Tony Malone

Name
Tony Malone
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
67
Wt
184
FS
11
WS
69.5
Birthday
January 31, 2005
Age
19

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Spring 20243X VC 05.11.202405.11.20246718412677169.5101260401010253012126457403547589595252532605520148467721.9401111078264772833312435312114845310000-312481843-31244043147219142296-3521:151510173470
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 70    
    Model Prediction 75    
    Difference (Proficiency) -5    
    Proficiency Percentile 14    
    Goal Percentile 84    
    Goal Value 4.7    
    Velo Gain 9.7    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
LRBJ 139 13 160 63 3.6
LRHX 24 11 30 41 1.4
WT 184 53 209 83 1.2
HT 67 4 68.5 14 0.8
RYB2 33 39 55 99 0.5
LYB2 35 51 44 91 0.5
VJ225 14 12 23 82 0.5
LHF 57 6 71 36 0.3
LRP 477 37 705 77 0.3
LHEIR 40 3 66 73 0.3
LYB3 31 15 44 85 0.2
V 20 11 28.5 81 0.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
TF_BR 22 28 29 48 0.8
TRS_FFS 40 5 580 55 0.5
DASHAB_MER 2 44 12 84 0.3
PRS_FFS 24 2 431 42 0.3
DAEX_BR 52 52 60 72 0.2
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 91.6    
    Your Spin 1734    
    Model Prediction 1689.6    
    Difference (Proficiency) 44.4    
    Proficiency Percentile 53    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 391.7    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
LRP 477 37 642 67 60.7
LRTR 115 54 125 74 39.2
LYB2 35 51 37 61 35.7
LRBJ 139 13 157 53 33.1
HT 67 4 72 54 22.3
BJ 84 17 91 37 19.8
V 20 11 22.5 21 19.8
RYB2 33 39 34 49 17.8
LHF 57 6 65 16 15.8
RYB3 31 23 37 53 15.1
LRHX 24 11 30 41 9.5
TX 32 43 37 63 1.7
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DAEX_BR 52 52 78 92 35.3
DKX_BLD 48 4 65 44 32.2
DASHAB_BR -3 77 2 87 20.7
DASHAB_MER 2 44 12 84 15.8
PRS_FFS 24 2 431 42 14.8
TF_BR 22 28 40 78 13.6
HS_BLD -3 5 16 55 7.7
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2556.3