Tanner Nguyen

Name
Tanner Nguyen
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
69
Wt
180
FS
11.5
WS
71
Birthday
August 16, 2006
Age
17

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Summer 20233X VC 09.02.202309.02.202369180112059711515555530355040252595955050859011095252545707027199676761.73310103103650650232831273732196363422000013386237-94328622252175-423733101-17361:451720239383
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 83    
    Model Prediction 77    
    Difference (Proficiency) 6    
    Proficiency Percentile 90    
    Goal Percentile 90    
    Goal Value 6    
    Velo Gain 0.1    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
LRBJ 152 39 159 59 1.6
V 27 71 31 91 1.1
WT 180 49 201 79 0.9
RRP 650 49 690 59 0.8
LYB2 37 61 44 91 0.6
TENY 1.73 51 1.65 21 0.3
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
TRS_FFS 222 6 498 36 1.7
DASHAB_BR -17 24 -14 34 0.5
PRS_FFS 286 12 431 42 0.3
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.8    
    Your Spin 2393    
    Model Prediction 1614.6    
    Difference (Proficiency) 778.4    
    Proficiency Percentile 100    
    Goal Percentile 100    
    Goal Value 638.9    
    Spin Gain 0    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
HT 69 16 71.5 46 52.5
LYB3 32 19 41 69 28.5
RRP 650 49 948 89 16.1
VJ225 19 48 21 68 11.4
RYB2 28 13 33 43 1.6
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
PRS_FFS 286 12 431 42 54
DAERS_MER 237 14 800 44 26.7
DAEX_BR 36 14 53 54 25
DKX_BLD 62 32 68 62 22.7
TF_BR 33 62 37 72 14.8
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2507