Samuel Gil

Name
Samuel Gil
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
74
Wt
232
FS
14
WS
78
Birthday
July 14, 2004
Age
18

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTCNS-UBPPIDWSCNS-LBRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSPRPTTRS-FFSTRPTLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Spring 20213X VC 2.13.202100000001215706520404535162073804555636511511025254075702409284821.696801351256596316912311774105128000000000000000000000000001:10157178578
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 78    
    Model Prediction 81.4    
    Difference (Proficiency) -3.4    
    Proficiency Percentile 22    
    Goal Percentile 85    
    Goal Value 4.9    
    Velo Gain 8.3    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
BJ 92 34 110 94 2.1
V 24 34 29.5 84 0.4
RPF 65 55 45 5 0.3
TENY 1.69 60 1.37 0 0.3
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 89.4    
    Your Spin 1785    
    Model Prediction 1943.6    
    Difference (Proficiency) -158.6    
    Proficiency Percentile 22    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 594.7    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
V 24 34 29.5 84 39.6
RPF 65 55 45 5 20.6
BJ 92 34 102 74 18.6
TX 40 67 54 97 12.1
LRBJ 166 77 182 97 8.4
TENY 1.69 60 1.37 0 7.2
LYB2 105 90 144 100 6.8
HT 74 79 77.5 99 6.7
RHEIR 65 44 72 64 4.9
LRHX 36 54 58 94 3.1
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2507.6