Rudolph Ciampi

Name
Rudolph Ciampi
Nationality
espSpain
Position
RHP
Ht
75
Wt
189
FS
11
WS
76.5
Birthday
February 22, 1996
Age
27

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTCNS-UBPPIDWSCNS-LBRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSPRPTTRS-FFSTRPTLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Fall 20223X VC 12.17.202212.17.20227518909162277010186060303040301816889045403660105110252832504023209682841.76501201059055153743412741431973231270000-815379342-60-590-112036-3028-58116838472:00127181777
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 77    
    Model Prediction 81.1    
    Difference (Proficiency) -4.1    
    Proficiency Percentile 18    
    Goal Percentile 68    
    Goal Value 2.5    
    Velo Gain 6.6    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
WT 189 61 215 91 1.1
RYB2 43 86 49 96 1
LYB3 43 78 45 88 0.5
LYB2 41 84 46 94 0.3
VJ225 20 57 24 87 0.3
TENY 1.7 37 1.57 7 0.3
LRBJ 166 74 176 94 0.3
LHEIR 60 54 66 74 0.3
V 23 26 27.5 76 0.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
TRS_FFS -112 2 479 32 1.1
DAEX_BR 47 44 88 94 0.6
TF_BR 11 7 32 57 0.3
DASHAB_FFS -60 1 28 41 0.3
PRS_FFS -59 1 350 21 0.2
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.5    
    Your Spin 1817    
    Model Prediction 1923.4    
    Difference (Proficiency) -106.4    
    Proficiency Percentile 30    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 542.6    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
LRP 515 44 694 74 47.6
V 23 26 27.5 76 16.9
LRTR 90 9 120 69 14.5
VJ225 20 57 21 67 11.3
TX 32 43 37 63 1.4
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
TRS_FFS -112 2 606 62 33.9
DKX_BLD 37 1 67 61 30.7
DAERS_MER -58 2 966 52 27.3
DAEX_BR 47 44 88 94 21.8
TF_BLD 15 4 24 24 20.2
TF_BR 11 7 40 77 17.5
PRS_FFS -59 1 429 41 14.8
DASA_BR 68 1 91 31 12
HS_BLD -8 2 20 72 6.7
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2636