Ronald Machado

Name
Ronald Machado
Nationality
usaUnited States
Ht
70
Wt
141
FS
10
WS
70
Birthday
April 4, 2009
Age
15

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Fall 20223X VC 12.17.202212.17.2022701419164270755560185284512107070383812279011010154275552499272721.8352080856375422730332631310000195252019-17133711040-6641432596446-789239410:0015-13169771
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 71    
    Model Prediction 75.6    
    Difference (Proficiency) -4.6    
    Proficiency Percentile 15    
    Goal Percentile 75    
    Goal Value 3.5    
    Velo Gain 8.1    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
LRBJ 144 21 157 51 2.2
WT 141 11 195 71 1.4
LRHX 22 6 30 36 1
DA_SCAP 19 23 24 53 0.9
RRP 637 46 673 56 0.6
V 24 37 30 87 0.6
DA_SEIRST 45 14 63 54 0.3
TENY 1.83 78 1.62 18 0.3
LHEIR 50 17 67 77 0.3
LRTR 130 85 137 95 0.2
RYB3 33 31 36 51 0.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
TRS_FFS 43 5 497 35 1.1
TF_BR -7 1 27 41 0.8
PRS_FFS 41 2 431 42 0.7
DASHAB_MER 6 62 15 92 0.3
DASHAB_FFS -66 1 28 41 0.3
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.3    
    Your Spin 1697    
    Model Prediction 1661.2    
    Difference (Proficiency) 35.8    
    Proficiency Percentile 52    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 400.3    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
WT 141 11 181 51 60.4
RG 80 12 100 42 47.7
RYB2 30 23 33 43 45
LRBJ 144 21 157 51 44
HT 70 26 71.5 46 42.9
LRP 542 48 644 68 25.2
RSEIR 102 1 139 51 24
LRHX 22 6 30 36 18.5
V 24 37 28 77 16.6
LSHB 15 8 17 18 15.9
RYB3 33 31 36 51 15.4
DA_SCAP 19 23 21 33 13.8
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DASHAB_MER 6 62 11 82 16.6
DKX_BLD 37 1 59 21 16.2
PRS_FFS 41 2 431 42 14.9
DASA_BR 89 23 98 63 10.8
TF_BLD 13 1 23 21 10.7
DAERS_MER 446 26 827 46 10
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2546