Rodalfo Figueredo

Name
Rodalfo Figueredo
Nationality
espSpain
Position
RHP
Ht
74
Wt
209
FS
13
WS
74.5
Birthday
January 3, 2007
Age
17

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Winter 20233X VC 01.13.202401.13.202374209074.51010606035454045202010010545456055125115454550605025199478741.763601371197321113253437203337201463243000010335348304845361435163096026103-17461:301111197885
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 85    
    Model Prediction 79.9    
    Difference (Proficiency) 5.1    
    Proficiency Percentile 86    
    Goal Percentile 86    
    Goal Value 5.1    
    Velo Gain 0    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
LRBJ 152 39 159 59 1.3
V 25 49 30 89 1.1
LYB 20 8 23 28 1
TENY 1.76 60 1.64 20 0.4
LYB3 37 47 45 87 0.3
VJ225 19 48 24 88 0.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
TF_BR 26 38 32 58 0.6
DASHAB_BR -17 24 -11 44 0.5
DASHAB_MER 0 37 10 77 0.4
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.7    
    Your Spin 1978    
    Model Prediction 1861.5    
    Difference (Proficiency) 116.5    
    Proficiency Percentile 66    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 319.6    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
LYB2 33 37 36 57 36.1
LYB3 37 47 43 77 28.3
LYB 20 8 23 28 22.8
LRBJ 152 39 156 49 16.6
V 25 49 28 79 16.5
RRP 732 66 911 86 15.6
LRTR 110 41 120 61 13.6
VJ225 19 48 21 68 11.7
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DASHAB_BR -17 24 -7 64 29.8
DKX_BLD 53 8 66 48 28.3
TF_BR 26 38 40 78 13.6
DAEX_BR 46 41 55 61 10.7
DAERS_MER 960 51 1353 81 10.7
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2551.7