P. J. Hancock

Name
P. J. Hancock
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
71
Wt
147
FS
11
WS
72
Birthday
January 4, 2008
Age
16

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Winter 20233X VC 01.13.202401.13.20247114711998772151560604040454530258090454565651051253035608080291810290861.61400108109123111202233272232282095348290000201855402360596717511753107029100-104212:15153192080
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 80    
    Model Prediction 80.2    
    Difference (Proficiency) -0.2    
    Proficiency Percentile 45    
    Goal Percentile 85    
    Goal Value 4.9    
    Velo Gain 5.2    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
WT 147 15 211 85 1.1
LYB3 28 7 31 17 0.6
TBS 400 56 625 96 0.6
LYB2 32 32 44 92 0.6
VJ225 18 40 24 90 0.6
RYB2 33 39 55 99 0.5
V 29 83 31 93 0.4
TENY 1.61 14 1.52 4 0.3
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_MER 3 47 10 77 0.4
TF_BR 29 48 32 58 0.1
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.5    
    Your Spin 1920    
    Model Prediction 1643.1    
    Difference (Proficiency) 276.9    
    Proficiency Percentile 89    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 159.3    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
HT 71 38 73 68 42.8
WT 147 15 160 25 40
LYB2 32 32 37 62 36.1
LYB3 28 7 43 77 27.7
RYB 22 20 23.5 30 25.2
RYB2 33 39 34 49 17.6
RHF 80 75 82 85 14.6
VJ225 18 40 21 70 11.8
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DASHAB_BR -10 49 -2 79 35.4
DKX_BLD 55 11 67 61 26.4
DAEX_BR 42 28 99 98 21.8
TF_BLD 18 7 24 27 19.9
DASHAB_MER 3 47 13 87 15.8
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2414.3