Owen Brown

Name
Owen Brown
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
72
Wt
212
FS
11
WS
72.5
Birthday
September 27, 2004
Age
19

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTCNS-UBPPIDWSCNS-LBRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSPRPTTRS-FFSTRPTLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Summer 20203X VC 6.13.20200000000172065653030404020258585657075909065254035656026179480781.673409590831673242827262826000000000000000000000000001:451314172376
Spring 20233X VC 07.08.202307.08.202372212010880473015156565353060552515951054545105100110105252545706025229678761.6741010511810475762332302330301953643320000327685880334540500055164080930106-1156000086
Re-EvalRe-Eval08.08.2023722120072.50182060603535455020209510050506675103106303535758025.52110082801.663801028514765942431332331351914339330000-323656482305150485053167-152673496-213612:45168220984
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 84    
    Model Prediction 80.4    
    Difference (Proficiency) 3.6    
    Proficiency Percentile 76    
    Goal Percentile 76    
    Goal Value 3.7    
    Velo Gain 0    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
V 25.5 57 30 87 1.1
TENY 1.66 25 1.55 5 0.5
RYB2 31 28 52 98 0.5
LYB2 31 27 49 97 0.5
LRBJ 162 66 178 96 0.4
TBS 380 47 650 97 0.3
LYB3 35 36 45 86 0.3
VJ225 21 68 24 88 0.2
LYB 23 29 26.5 59 0.1
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_MER -15 6 10 76 1.8
DKX_BLD 65 45 75 85 0.2
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 89.8    
    Your Spin 2209    
    Model Prediction 1784.2    
    Difference (Proficiency) 424.8    
    Proficiency Percentile 95    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 11.4    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
LRP 594 57 642 67 60.7
HT 72 52 73.5 72 18.9
LYB2 31 27 33 37 18.4
RYB 24 35 28 75 15.6
RYB3 33 31 36 51 14.9
RYB2 31 28 34 48 10.4
RG 102 51 107 61 8.2
LG 85 26 105 66 6.9
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DAEX_BR 36 14 53 54 38.6
DASHAB_BR -21 14 1 84 35.3
TRS_FFS 485 34 618 64 31.9
TF_BR 34 65 39 75 14.7
DASHAB_MER -15 6 -8 16 10.3
DKX_BLD 65 45 67 55 10.2
DAERS_MER 267 16 827 46 9.2
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2524.7