Owen Brown

Name
Owen Brown
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
70
Wt
185
FS
11
WS
71
Birthday
September 27, 2004
Age
18

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTCNS-UBPPIDWSCNS-LBRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSPRPTTRS-FFSTRPTLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Summer 20203X VC 6.13.20200000000172065653030404020258585657075909065254035656026179480781.673409590831673242827262826000000000000000000000000001:451314172376
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 76    
    Model Prediction 78.4    
    Difference (Proficiency) -2.4    
    Proficiency Percentile 29    
    Goal Percentile 85    
    Goal Value 4.9    
    Velo Gain 7.3    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
BJ 94 40 108 90 1.6
RYB3 27 8 34 38 0.7
WT 185 53 208 83 0.4
RG 95 27 100 37 0.3
TENY 1.67 52 1.48 2 0.2
V 26 56 30 86 0.2
LRBJ 158 56 162 66 0.2
LYB2 28 12 110 92 0.2
LYB3 26 4 30 14 0.2
RSHB 25 38 26 48 0.2
TBS 340 25 435 65 0.1
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 87.6    
    Your Spin 1723    
    Model Prediction 1824.2    
    Difference (Proficiency) -101.2    
    Proficiency Percentile 31    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 537.3    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
LYB3 26 4 32 24 48.8
V 26 56 30 86 41.2
LRTR 125 60 184 100 32.2
WT 185 53 226 93 30.9
RPF 65 55 45 5 25.2
RYB2 28 11 46 81 22.1
VJ225 17 28 27 98 19.7
RSHB 25 38 30 58 15
TBS 340 25 435 65 11.6
LYB2 28 12 32 32 10.3
HT 70 27 70.5 37 9.5
RG 95 27 127 87 8.6
BJ 94 40 101 70 6.7
LRBJ 158 56 162 66 5.4
RYB3 27 8 44 78 4.2
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2551.7