Nichols McCord

Name
Nichols McCord
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
70
Wt
165
FS
10
WS
70
Birthday
September 20, 2005
Age
18

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Summer 20233X VC 08.05.202308.05.2023701650705550502020504020207580404050709095253055606023.52210084841.6636010410062143827353125302619947382200005265051394152756744166-34693998-10391:302018198186
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 86    
    Model Prediction 80.9    
    Difference (Proficiency) 5.1    
    Proficiency Percentile 86    
    Goal Percentile 86    
    Goal Value 5.1    
    Velo Gain 0    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
WT 165 33 209 83 1.4
LYB3 26 3 33 23 0.7
V 23.5 32 28.5 82 0.7
LRP 438 28 597 58 0.5
TENY 1.66 25 1.55 5 0.2
VJ225 22 78 24 88 0.2
RRP 621 46 673 56 0.2
LRBJ 168 79 174 89 0.1
LYB 25 45 26 55 0.1
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_MER -3 31 11 81 0.6
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.7    
    Your Spin 1981    
    Model Prediction 1669    
    Difference (Proficiency) 312    
    Proficiency Percentile 91    
    Goal Percentile 91    
    Goal Value 311.7    
    Spin Gain 0    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
WT 165 33 184 53 65.8
HT 70 26 73 66 61.1
LRP 438 28 644 68 29.7
LYB3 26 3 42 73 27.1
LG 100 52 103 62 24.6
LYB2 30 22 32 32 18.4
RYB 27 66 28 76 15.6
RYB3 31 23 37 53 14.9
LHEIR 60 54 66 74 12
RHAB 40 27 46 77 9.9
RG 104 53 108 63 8.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DAEX_BR 39 21 55 61 38.6
DKX_BLD 50 5 67 55 38.5
TRS_FFS 567 51 605 61 31.9
HS_BLD 5 20 90 100 25.2
DASHAB_BR -10 49 -2 79 18.4
DASHAB_MER -3 31 11 81 16.3
DAERS_MER 469 26 827 46 9.3
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2446.4