Michael Goodman

Michael Goodman
Name
Michael Goodman
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
71
Wt
175
FS
12
WS
70
Birthday
July 6, 2006
Age
17

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Fall 20223X VC 10.08.202210.08.202271175842787015126060252042421920616541353650100100203030605025169078741.8140010590708629263334273236191463829000015306455594514584719818685097-14402:00159174575
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 75    
    Model Prediction 79.5    
    Difference (Proficiency) -4.5    
    Proficiency Percentile 16    
    Goal Percentile 76    
    Goal Value 3.7    
    Velo Gain 8.2    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
WT 175 45 211 85 1.6
LRBJ 152 39 174 89 1.1
V 25 49 30 89 1.1
RYB2 33 39 55 99 0.7
LYB2 32 32 44 92 0.6
RHF 61 13 65 23 0.4
TBS 400 56 625 96 0.3
LHF 65 15 71 35 0.3
LHEIR 62 63 66 73 0.3
LYB3 36 42 44 82 0.3
LRTR 110 41 130 81 0.2
VJ225 16 22 23 82 0.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
TRS_FFS 458 26 667 76 0.8
DASHAB_MER 1 40 11 80 0.4
DASHAB_BR -14 32 -11 42 0.4
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 91.8    
    Your Spin 1745    
    Model Prediction 1834.5    
    Difference (Proficiency) -89.5    
    Proficiency Percentile 31    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 525.6    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
HT 71 38 73 68 45.1
LRP 629 64 694 74 32.3
WT 175 45 185 55 27.9
RYB2 33 39 34 49 17.6
LRBJ 152 39 156 49 16.5
V 25 49 28 79 16.5
RRP 708 62 978 92 15.9
RYB3 34 34 37 54 14.9
RHF 61 13 81 83 14.6
RHEIR 67 69 70 79 13.6
LHEIR 62 63 66 73 12.2
LYB2 32 32 37 62 11.8
TX 30 29 40 69 1.6
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DAEX_BR 40 24 88 94 35.4
DKX_BLD 64 41 67 61 26.5
DASHAB_MER 1 40 11 80 15.8
TRS_FFS 458 26 621 66 10.8
DASHAB_BR -14 32 -5 72 3.9
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2603.5