Michael Dominguez

Michael Dominguez
Name
Michael Dominguez
Nationality
usaUnited States
Ht
70
Wt
144
FS
10.5
WS
68
Birthday
April 4, 2005
Age
19

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Spring 20223X VC 05.21.202205.21.2022701447037268885555151235201518586035352722102921515326060271340074741.89400708073257423454725444902931210000-1265146682929857748176112681610110991:301712171466
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 66    
    Model Prediction 75.9    
    Difference (Proficiency) -9.9    
    Proficiency Percentile 3    
    Goal Percentile 83    
    Goal Value 4.7    
    Velo Gain 14.6    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
WT 144 12 221 92 2.6
LRBJ 148 29 159 59 2.2
TENY 1.89 90 1.64 20 1.2
RG 70 5 82 15 1.1
LYB 25 45 26 55 0.4
HT 70 26 71 36 0.4
V 27 72 31 92 0.4
LRP 574 55 634 65 0.1
VJ225 13 7 24 87 0.1
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
PRS_FFS 298 13 682 93 0.6
DASHAB_MER 11 82 15 92 0.2
DAERS_MER 268 16 2115 96 0.2
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.1    
    Your Spin 1714    
    Model Prediction 1681.1    
    Difference (Proficiency) 32.9    
    Proficiency Percentile 51    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 403.3    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
LRBJ 148 29 152 39 92.3
LSHB 15 8 20 28 72.3
WT 144 12 221 92 41.7
LRTR 120 66 125 76 31.5
HT 70 26 73 66 27
LHF 60 9 70 29 23
RYB 23 27 24 37 18.8
RSHB 15 10 24 40 13.9
RG 70 5 120 85 13.4
LSEIR 114 6 155 86 0.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DAERS_MER 268 16 1283 76 21.3
DASHAB_FFS 29 43 40 83 16.5
TF_BR 16 15 21 25 10.3
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2499.5