Luke estrada

Name
Luke estrada
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
70
Wt
135
FS
10
WS
69.5
Birthday
November 3, 2005
Age
18

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Summer 20223X VC 06.04.202206.04.202270135717767018186565152240302020628040422740116110252030555026179088841.6624085806013503131382839330211915000052865-2368404434675160-1226521101-30311:00222177268
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 68    
    Model Prediction 73.9    
    Difference (Proficiency) -5.9    
    Proficiency Percentile 11    
    Goal Percentile 81    
    Goal Value 4.3    
    Velo Gain 10.2    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
TBS 240 5 290 15 2.8
TENY 1.66 24 1.52 4 1.4
HT 70 26 74.5 86 1.3
WT 135 5 200 75 0.9
V 26 62 31 92 0.8
RYB2 31 28 52 98 0.7
DA_SEIRST 40 9 66 59 0.6
DA_SCAP 15 10 21 40 0.6
RYB3 38 60 46 90 0.3
LG 80 18 98 48 0.1
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_MER -12 8 -1 38 1
TRS_FFS 467 29 730 89 0.6
DASHAB_BR -30 6 -13 36 0.6
TF_BR 21 25 29 45 0.2
DAERS_MER 265 16 836 46 0.2
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.1    
    Your Spin 1772    
    Model Prediction 1758    
    Difference (Proficiency) 14    
    Proficiency Percentile 48    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 422.1    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
WT 135 5 212 85 50.7
TBS 240 5 320 25 31.9
RYB2 31 28 34 48 26.2
DA_SEIRST 40 9 62 49 24
LYB2 39 76 42 86 19.8
DA_SCAP 15 10 20 30 17.9
LRTR 105 28 125 78 15.9
HT 70 26 71 36 15
TX 30 29 40 69 10.4
LYB3 33 25 49 95 10
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DASHAB_MER -12 8 -1 38 29.5
LKF_FFS -23 6 31 36 13.5
DASHAB_BR -30 6 -4 76 8.9
TF_BR 21 25 29 45 5.7
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2473.5