Logan Hall

Name
Logan Hall
Nationality
usaUnited States
Position
LHP
Ht
66.5
Wt
172
FS
10.5
WS
66.5
Birthday
March 4, 2000
Age
24

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Winter 20223X VC 01.14.202301.14.202367172941616751065552030353525259090505040358590353535655026189884741.7255011511055076321333625363500001905148338236547624448161036871210613394-96011:0017-8198382
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 82    
    Model Prediction 77.4    
    Difference (Proficiency) 4.6    
    Proficiency Percentile 83    
    Goal Percentile 83    
    Goal Value 4.7    
    Velo Gain 0.1    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
WT 172 39 214 89 1.4
V 26 62 31 92 0.9
RYB2 33 39 55 99 0.8
HT 66.5 3 68.5 13 0.8
VJ225 18 40 24 90 0.6
LYB2 36 56 48 96 0.5
LRTR 115 54 135 94 0.4
LRBJ 158 55 178 95 0.4
TENY 1.72 47 1.57 7 0.3
LHEIR 65 70 70 80 0.3
RRP 550 36 673 56 0.2
LYB 25 45 26 55 0.1
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DKX_BLD 65 45 75 85 0.2
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 88.9    
    Your Spin 1983    
    Model Prediction 1657.8    
    Difference (Proficiency) 325.2    
    Proficiency Percentile 92    
    Goal Percentile 92    
    Goal Value 332.7    
    Spin Gain 7.4    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
RYB 21 14 23 24 43.5
HT 66.5 3 73.5 73 29.2
WT 172 39 180 49 27.9
RYB2 33 39 34 49 17.6
V 26 62 28.5 82 16.5
RRP 550 36 911 86 15.9
LSEIR 125 18 141 58 15.6
RHEIR 55 28 70 78 13.6
TX 35 56 38 66 12
VJ225 18 40 21 70 11.8
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DASHAB_BR -9 53 -1 83 35.6
DAEX_BR 60 73 79 93 24.7
DKX_BLD 65 45 67 55 14.5
TF_BR 33 62 37 72 14.2
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2283