Logan Adams

Name
Logan Adams
Nationality
usaUnited States
Position
LHP
Ht
74
Wt
170
FS
12
WS
75
Birthday
July 18, 2005
Age
18

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Spring 20243X VC 05.11.202405.11.202474170126772752222606040405040152090100505045551101203030406060251810392901.660101114591477283335253333000016935463117275855893233835154157-418031101-304011:1514-5183174
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 74    
    Model Prediction 76.3    
    Difference (Proficiency) -2.3    
    Proficiency Percentile 30    
    Goal Percentile 85    
    Goal Value 4.9    
    Velo Gain 7.2    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
RRP 591 41 698 61 1.1
WT 170 37 212 87 1
V 25 49 30 89 0.9
RYB2 33 39 55 99 0.8
LYB2 33 37 49 97 0.6
TENY 1.66 25 1.55 5 0.6
LYB3 33 25 44 85 0.3
LRTR 120 65 125 75 0.2
LRP 477 37 590 57 0.2
VJ225 18 40 24 90 0.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
TRS_FFS 351 13 617 63 1.7
DASHAB_BR -30 7 -13 37 1.6
DASHAB_MER -4 28 10 78 0.6
PRS_FFS 338 19 389 29 0.4
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 91.3    
    Your Spin 1831    
    Model Prediction 1811.8    
    Difference (Proficiency) 19.2    
    Proficiency Percentile 49    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 417    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
LRP 477 37 642 67 47.6
RYB2 33 39 34 49 17.4
V 25 49 28 79 16.4
RRP 591 41 964 91 16.1
RYB3 35 40 36 50 15.4
VJ225 18 40 21 70 11.3
RG 101 51 107 61 9.4
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
PRS_FFS 338 19 426 39 54
TRS_FFS 351 13 617 63 33.9
DKX_BLD 58 17 67 57 22.8
TF_BR 31 55 39 75 17.5
DAEX_BR 40 24 53 54 10.7
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2520.5