Kenji DoDoBara

Name
Kenji DoDoBara
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
67
Wt
145
FS
9
WS
70.5
Birthday
May 7, 2009
Age
14

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Winter 20223X VC 02.11.202302.11.202367140979276816166060354040401515808048485056106105252237656025139876761.763609575984131521292924353217744382200000245342516140559540177106203096-5491:00157147265
Re-EvalRe-Eval08.15.202368145070.51515656550505045152090100555511010511010545455070702409680781.64500929013637623235353034352064939250000-6207049757530633839168220633109-124212:30154156669
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 69    
    Model Prediction 79.3    
    Difference (Proficiency) -10.3    
    Proficiency Percentile 3    
    Goal Percentile 83    
    Goal Value 4.7    
    Velo Gain 15    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
WT 145 14 210 84 1.2
V 24 37 30 87 1
HT 67 4 68.5 14 0.8
LRBJ 158 55 178 95 0.6
LYB2 34 43 45 93 0.4
TBS 500 89 720 99 0.3
TENY 1.64 20 1.47 0 0.3
LYB3 35 36 45 86 0.3
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
TRS_FFS 338 13 701 83 1.3
DASHAB_MER 2 44 12 84 0.4
DAEX_BR 42 28 73 88 0.3
DKX_BLD 70 70 77 90 0.1
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.9    
    Your Spin 1566    
    Model Prediction 1645    
    Difference (Proficiency) -79    
    Proficiency Percentile 32    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 515.1    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
WT 145 14 184 54 48.5
HT 67 4 72 54 42.9
LYB3 35 36 43 76 28.2
V 24 37 28 77 16.8
RYB3 35 40 36 50 15.4
RG 92 30 99 40 6.5
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
PRS_FFS 306 14 443 44 54
TF_BLD 20 11 23 21 40.4
TRS_FFS 338 13 617 63 34
TF_BR 33 62 37 72 33.5
DAEX_BR 42 28 99 98 21.9
DASHAB_BR -12 39 -2 79 19.3
DASHAB_MER 2 44 12 84 16.2
DAERS_MER 206 11 736 41 9.9
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2468.6