Kaiden Broussan

Name
Kaiden Broussan
Nationality
usaUnited States
Position
LHP
Ht
77
Wt
210
FS
16
WS
79
Birthday
May 30, 2006
Age
17

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTCNS-UBPPIDWSCNS-LBRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSPRPTTRS-FFSTRPTLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Summer 20233X VC 08.05.202308.05.2023772100110264790510604535306055252511011050504560110105303060808029239477781.59370871277899332733372938330000199514129-12963427140473058904318416873990-75612:1520-7192984
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 84    
    Model Prediction 83.3    
    Difference (Proficiency) 0.7    
    Proficiency Percentile 53    
    Goal Percentile 85    
    Goal Value 4.9    
    Velo Gain 4.3    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
LRBJ 155 46 158 56 0.6
LYB2 38 69 53 99 0.5
V 29 83 31 93 0.4
TBS 370 45 450 75 0.3
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_MER 1 40 11 80 0.4
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.5    
    Your Spin 1929    
    Model Prediction 1724.5    
    Difference (Proficiency) 204.5    
    Proficiency Percentile 80    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 231.6    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
RG 87 23 100 43 35.7
LYB3 33 25 42 75 28
RYB2 33 39 34 49 17.6
RRP 789 75 902 85 15.9
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DAERS_MER 687 35 986 55 35.9
TRS_FFS 589 57 624 67 32.4
DASHAB_MER 1 40 11 80 15.8
DKX_BLD 63 36 67 56 14.5
DAEX_BR 56 64 88 94 11.1
HS_BLD -1 9 32 89 7.1
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2374.5