Judson Griffin

Name
Judson Griffin
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
67
Wt
148
FS
10
WS
65.5
Birthday
January 5, 2004
Age
19

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTCNS-UBPPIDWSCNS-LBRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSPRPTTRS-FFSTRPTLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Summer 20223X VC 08.13.202208.13.2022671486579547666910105545353545452020858545457575115115253040605025209874761.7636090957883092233312130311733633260000-131853496141598072204713695921593-186310:15-1117194579
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 79    
    Model Prediction 70.6    
    Difference (Proficiency) 8.4    
    Proficiency Percentile 98    
    Goal Percentile 98    
    Goal Value 9.1    
    Velo Gain 0.6    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
LRBJ 150 35 158 55 3.3
LRP 309 7 525 47 1.5
LYB 21 14 26 54 1
V 25 49 30 89 0.8
HT 67 4 68.5 14 0.8
RG 90 26 105 56 0.5
TENY 1.76 60 1.6 10 0.5
LRTR 110 41 135 91 0.2
RYB 22 20 26 60 0.2
VJ225 20 57 24 87 0.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
TF_BR 5 1 27 41 1.1
DASHAB_BR -18 20 -12 40 0.5
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.1    
    Your Spin 1945    
    Model Prediction 1579.9    
    Difference (Proficiency) 365.1    
    Proficiency Percentile 93    
    Goal Percentile 93    
    Goal Value 386.9    
    Spin Gain 21.8    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
LYB2 30 22 37 62 54.4
WT 148 15 185 55 49.5
HT 67 4 73.5 74 47.8
LRP 309 7 642 67 44.2
LRBJ 150 35 158 55 43.8
RYB 22 20 23.5 30 28.4
LYB 21 14 22 24 22.8
RYB2 33 39 34 49 17.7
V 25 49 28 79 16.6
RRP 788 75 902 85 15.5
RG 90 26 105 56 15
RYB3 31 23 37 53 14.9
VJ225 20 57 21 67 11.6
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DKX_BLD 53 8 58 18 16.2
DASHAB_BR -18 20 -2 80 15.5
DAEX_BR 63 78 99 98 11.1
DASA_BR 93 40 97 60 10.9
DAERS_MER 921 51 1353 81 10.6
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2413.3