Jose Mestre

Name
Jose Mestre
Nationality
colColombia
Position
RHP
Ht
67
Wt
197
FS
10
WS
70
Birthday
June 3, 2005
Age
18

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Fall 20203X VC 10.10.202000000101080752520354015208085404065551009025256065652413.58876721.9142095905644602933312630290000000000000000000000001:00211598269
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 69    
    Model Prediction 72.8    
    Difference (Proficiency) -3.8    
    Proficiency Percentile 21    
    Goal Percentile 85    
    Goal Value 4.9    
    Velo Gain 8.8    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
BJ 88 23 110 93 3.9
LRBJ 148 29 167 79 2.2
VJ225 13.5 7 23.4 87 1.6
V 24 34 29.5 84 0.9
RPF 75 86 45 6 0.7
TENY 1.91 97 1.57 17 0.6
WT 197 71 206 81 0.4
RYB3 31 26 115 96 0.4
RG 95 27 100 37 0.3
LRP 460 31 599 61 0.3
HT 67 6 70 26 0.2
LYB2 30 20 144 100 0.1
LG 90 22 115 72 0.1
RSHB 25 38 26 48 0.1
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 89.3    
    Your Spin 2    
    Model Prediction 1722.2    
    Difference (Proficiency) -1720.2    
    Proficiency Percentile 1    
    Goal Percentile 81    
    Goal Value 215    
    Spin Gain 1935.2    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
LSHB 25 38 37 88 39.2
LRP 460 31 727 81 33.3
LRBJ 148 29 164 69 32.8
HT 67 6 73 66 30.7
RG 95 27 105 47 28.2
LYB3 29 10 31 20 27
BJ 88 23 105 83 25.2
LSEIR 145 42 150 52 22.4
RPF 75 86 50 16 19.2
LHF 85 69 90 79 18.6
V 24 34 29.5 84 10.7
RRP 564 45 618 55 10.4
VJ225 13.5 7 23.4 87 9.4
TBS 420 59 450 69 8.9
RSHB 25 38 26 48 8.6
RYB 29 57 33 77 8.3
LYB 26 34 74 94 7
RYB2 33 36 35 46 4
RYB3 31 26 93 86 1.9
TENY 1.91 97 1.57 17 1.6
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2284.4