Jonah Sikes

Name
Jonah Sikes
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
70.5
Wt
137
FS
10
WS
67.5
Birthday
June 26, 2004
Age
19

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Spring 20243X VC 03.16.202403.16.202470.513712372567.5202055552535353025188582404538559085252550454523159070741.645508580821559273224263126205403225000015435550763951755335187-117150100-134412:45188183569
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 69    
    Model Prediction 72.1    
    Difference (Proficiency) -3.1    
    Proficiency Percentile 25    
    Goal Percentile 85    
    Goal Value 4.9    
    Velo Gain 8    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
WT 137 6 212 86 3.9
LRBJ 144 21 160 61 2.8
V 23 26 29.5 86 1.1
RYB2 32 33 47 93 1.1
LYB3 26 3 33 23 0.7
VJ225 15 16 23 86 0.6
LYB2 31 27 49 97 0.6
RYB3 24 3 31 23 0.3
LHEIR 65 70 70 80 0.3
LRTR 90 9 125 79 0.2
TENY 1.64 20 1.47 0 0.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_MER -1 36 10 76 0.4
DKX_BLD 55 11 77 91 0.2
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 89.2    
    Your Spin 1835    
    Model Prediction 1490.9    
    Difference (Proficiency) 344.1    
    Proficiency Percentile 92    
    Goal Percentile 92    
    Goal Value 332.7    
    Spin Gain 0    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
LRP 559 51 671 71 60.7
HT 70.5 31 73 71 57
WT 137 6 176 46 49.8
RG 85 20 99 40 41.4
LYB3 26 3 42 73 27.9
RYB2 32 33 33 43 25.9
LG 80 18 106 68 25.9
RSEIR 128 18 137 48 24.2
LYB2 31 27 33 37 18.4
V 23 26 27.5 76 16.8
LRBJ 144 21 153 41 16.2
RRP 821 78 937 88 15.8
RHEIR 60 44 69 74 13.6
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DAEX_BR 44 33 79 93 35.3
TRS_FFS 553 46 621 66 32.2
DKX_BLD 55 11 59 21 16.5
DASHAB_BR -13 37 -6 67 10.6
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2311.6