Johnny Wood

Name
Johnny Wood
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
70
Wt
257
FS
13
WS
68.5
Birthday
July 26, 2008
Age
15

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Winter 20233X VC 01.19.202401.19.20247025712023468.500605501040422520909045454241189832323255601606563632.123809910125050022282822322617945553000006255350893248645756161-1313927100-152712:15212159967
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 67    
    Model Prediction 70.9    
    Difference (Proficiency) -3.9    
    Proficiency Percentile 20    
    Goal Percentile 85    
    Goal Value 4.9    
    Velo Gain 8.8    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
LRBJ 126 6 158 56 5.4
BJ 65 2 89 32 1.9
LYB3 26 3 44 83 0.9
RYB2 28 13 47 93 0.5
RRP 250 3 717 63 0.5
LRP 500 41 610 61 0.4
TBS 380 47 650 97 0.3
LYB2 32 32 44 92 0.3
RYB3 28 9 30 19 0.3
LRTR 115 54 135 94 0.2
V 16 2 28.5 82 0.2
LYB 22 21 26 51 0.1
LHEIR 52 27 67 77 0.1
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_MER -13 7 10 77 1.9
TRS_FFS 457 26 667 76 0.8
DASHAB_BR -15 28 -13 38 0.7
TF_BR 27 43 33 63 0.1
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.6    
    Your Spin 1599    
    Model Prediction 1567.1    
    Difference (Proficiency) 31.9    
    Proficiency Percentile 51    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 404.2    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
BJ 65 2 89 32 35
LRP 500 41 671 71 33
HT 70 26 73 66 29.1
RYB 22 20 29 80 21.2
LRBJ 126 6 155 46 16.1
RHEIR 40 2 68 72 13.6
LHEIR 52 27 63 67 12
TENY 2.12 99 1.76 59 11
RHAB 45 61 48 81 9.9
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DAEX_BR 27 4 53 54 54.9
DASHAB_BR -15 28 -2 78 26.9
DAERS_MER 139 6 827 46 24.4
DKX_BLD 53 8 67 58 22.3
TRS_FFS 457 26 621 66 10.7
DASHAB_MER -13 7 -7 17 10.3
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2333.7