John Sayres Jr.

John_ Sayres
Name
John Sayres Jr.
Nationality
usaUnited States
Position
Pitcher
Ht
76
Wt
185
FS
13.5
WS
74.5
Birthday
January 12, 2005
Age
19

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Spring 20223X VC 05.21.202205.21.2022761857009374101065703030303020208588484266401071052520286567322610884881.773801151218755252138362734400262725000025237455128293976504917252552199-7721:00179195582
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 82    
    Model Prediction 81.8    
    Difference (Proficiency) 0.2    
    Proficiency Percentile 49    
    Goal Percentile 85    
    Goal Value 4.9    
    Velo Gain 4.7    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
WT 185 56 230 96 0.8
RYB3 36 49 46 89 0.7
RYB2 38 70 123 100 0.7
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_MER 5 57 13 87 0.7
DAERS_MER 255 14 800 44 0.2
DASHAB_FFS 29 43 33 63 0.2
PRS_FFS 397 30 428 40 0.2
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.2    
    Your Spin 1955    
    Model Prediction 1914.2    
    Difference (Proficiency) 40.8    
    Proficiency Percentile 53    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 395.4    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
LSEIR 145 69 158 89 32.8
RYB 21 14 23 24 19.5
LYB3 40 64 42 74 19.4
WT 185 56 212 86 16.3
LRP 525 47 705 77 12.5
TBS 380 47 490 87 11.7
RYB3 36 49 46 89 11.5
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
PRS_FFS 397 30 428 40 32.3
TF_BR 21 25 39 75 15.6
TF_BLD 23 21 27 51 7.7
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2529.7