Jay Carter

Name
Jay Carter
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
75
Wt
205
FS
14
WS
75.5
Birthday
July 30, 2022
Age
0

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTCNS-UBPPIDWSCNS-LBRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSPRPTTRS-FFSTRPTLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Summer 20223X VC 07.30.20227.30.20227520507808175.5088554520203530181871782025245012010840402555502017746270245011810139359028313022323219132252600001026595187243841654171723018027394191-1033.61:301311167877
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 77    
    Model Prediction 74.4    
    Difference (Proficiency) 2.6    
    Proficiency Percentile 70    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 7.4    
    Velo Gain 4.8    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
LRBJ 132 8 156 48 3
BJ 74 5 93 45 2.8
LG 101 60 118 90 0.3
TBS 450 78 700 98 0.3
VJ225 17 32 20.5 62 0.3
RHEIR 55 28 59 38 0.2
WT 205 82 221 92 0.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DAERS_MER 739 41 955 51 0.6
DASHAB_MER 2 44 12 84 0.5
TRS_FFS 417 19 467 29 0.5
DASHAB_FFS 24 24 26 34 0.2
DAEX_BR 33.6 10 43 30 0.2
PRS_FFS 384 27 423 37 0.2
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.9    
    Your Spin 1678    
    Model Prediction 1867.4    
    Difference (Proficiency) -189.4    
    Proficiency Percentile 18    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 625.5    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
LRBJ 132 8 159 58 69.3
RRP 393 17 935 87 29.9
VJ225 17 32 24 92 24.3
RYB2 31 28 34 48 24.1
RYB3 30 16 45 86 23.6
TX 25 8 30 28 16.3
WT 205 82 221 92 15.6
LRTR 105 28 125 78 14.2
LYB3 32 19 41 69 10.1
TENY 2 97 1.68 27 4.8
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
PRS_FFS 384 27 452 47 32.1
DKX_BLD 59 21 64 41 11.3
TF_BLD 26 44 27 54 8.9
LKF_MER 30 44 35 54 5.9
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2593.9