Jacob Rubinstein

Name
Jacob Rubinstein
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
70
Wt
149
FS
10
WS
71
Birthday
December 7, 2007
Age
16

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Summer 20233X VC 08.05.202308.05.20237014811026270.52022455522305555151595955046466211510225255565550128868661.8430095857914692435372828452103327200000-7175157872955158249179-62324392-11441:152016203275
Re-EvalRe-Eval12.23.2023701491189207115156060303060552020959555504752110100303060705022.5199478791.783608580829878253239203833332921220000112852601012134230244186-26524286-115812:45209190673
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 73    
    Model Prediction 78.4    
    Difference (Proficiency) -5.4    
    Proficiency Percentile 12    
    Goal Percentile 82    
    Goal Value 4.4    
    Velo Gain 9.8    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
WT 149 15 211 85 1.3
LRBJ 157 51 175 91 0.9
V 22.5 21 31 91 0.9
RYB2 32 33 47 93 0.7
TENY 1.78 66 1.56 6 0.6
LRTR 120 65 137 95 0.5
LYB2 38 69 43.5 89 0.4
LYB3 33 25 44 85 0.3
LYB 20 8 26.5 58 0.2
VJ225 19 48 24 88 0.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
TRS_FFS 302 9 686 79 1.4
DASHAB_MER -2 33 11 83 0.6
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.7    
    Your Spin 1906    
    Model Prediction 1619.9    
    Difference (Proficiency) 286.1    
    Proficiency Percentile 90    
    Goal Percentile 90    
    Goal Value 287.2    
    Spin Gain 1.1    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
HT 70 26 74.5 86 73.3
WT 149 15 185 55 48.5
LYB3 33 25 42 75 28.5
RYB2 32 33 33 43 25.7
LYB 20 8 23 28 22.8
DA_SEIRST 50 24 54 34 19.8
RYB 25 44 26 54 18.7
V 22.5 21 28.5 81 16.5
RRP 829 79 948 89 16.1
RG 85 20 107 60 13.9
TENY 1.78 66 1.72 46 12
VJ225 19 48 21 68 11.4
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
PRS_FFS 342 19 426 39 54
DAERS_MER 652 33 759 43 26.7
DKX_BLD 52 7 58 17 16.2
TRS_FFS 302 9 634 69 12.1
DAEX_BR 58 68 99 98 11.1
DASHAB_BR -11 43 -5 73 6.1
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2340.5