Isaac Perez

Name
Isaac Perez
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
67.5
Wt
134
FS
10
WS
67.5
Birthday
February 5, 2006
Age
18

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Fall 20223X VC 09.03.202209.03.202276.51348137567.5121550552222352222227582404026429596302025605024.51710284861.79450958595095221403615294319340352500002236252102266167034317864493293-261000078
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 78    
    Model Prediction 73.9    
    Difference (Proficiency) 4.1    
    Proficiency Percentile 79    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 7.4    
    Velo Gain 3.3    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
WT 134 4 190 64 2.7
V 24.5 42 31 92 1.3
RYB2 40 77 50 97 0.8
HT 67.5 7 69 17 0.8
TENY 1.79 68 1.58 8 0.7
LYB 15 1 26 51 0.7
VJ225 17 32 23 82 0.6
TBS 450 78 700 98 0.3
LRTR 110 41 130 81 0.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_MER 6 62 11 82 0.6
DKX_BLD 62 32 74 82 0.2
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.1    
    Your Spin 0    
    Model Prediction 1572.2    
    Difference (Proficiency) -1572.2    
    Proficiency Percentile 1    
    Goal Percentile 81    
    Goal Value 215    
    Spin Gain 1787.1    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
WT 134 4 184 54 49.6
HT 67.5 7 73 67 47.6
RYB 21 14 28 74 37.2
RG 95 33 100 43 26
RSEIR 121 10 139 50 24.8
LYB 15 1 22 21 22.6
LYB2 29 17 33 37 18.4
LSEIR 138 50 141 60 15.6
RHF 75 57 85 87 14.6
RHEIR 57 33 68 73 13.6
TX 25 9 28 19 12.9
LHEIR 44 4 66 74 11.8
VJ225 17 32 21 72 11.7
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DKX_BLD 62 32 68 62 26.8
DAEX_BR 61 75 91 95 24.7
DASHAB_MER 6 62 11 82 15.9
TF_BR 32 58 40 78 14.6
DAERS_MER 449 26 827 46 10.4
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2186