Giovanni Perez

Giovanni Perez
Name
Giovanni Perez
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
67
Wt
209
FS
10
WS
67.5
Birthday
October 1, 2007
Age
16

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Summer 20223X VC 06.18.2022067209735596751060552025304515154555404548509395181535353020197460651.98315100905314592129301626300282926000063273-108938413438-8139-49711993-31602:001311145560
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 60    
    Model Prediction 72.4    
    Difference (Proficiency) -12.4    
    Proficiency Percentile 1    
    Goal Percentile 71    
    Goal Value 2.8    
    Velo Gain 15.2    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
LRBJ 125 6 158 56 3.4
BJ 74 5 93 45 2.3
RRP 531 33 886 83 1.3
HT 67 4 73 64 1.1
LYB 16 1 22 21 1
VJ225 19 48 24 88 0.5
LRHX 30 39 33 59 0.5
V 20 11 28.5 81 0.4
LHF 55 4 68 24 0.3
TBS 315 24 400 54 0.3
LG 90 33 97 43 0.3
LYB2 26 6 29 16 0.3
RYB 21 14 23 24 0.3
RHF 45 1 65 21 0.2
WT 209 83 225 93 0.2
LRTR 65 1 120 61 0.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_BR -31 6 -13 36 1.1
DASHAB_MER -4 28 13 88 0.6
TF_BR 19 21 27 41 0.4
DAERS_MER 971 52 1893 92 0.2
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.1    
    Your Spin 1455    
    Model Prediction 1603.1    
    Difference (Proficiency) -148.1    
    Proficiency Percentile 23    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 584.3    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
LRBJ 125 6 172 86 107.6
LSHB 15 8 18 18 65.3
LYB3 30 12 42 72 42.9
RYB 21 14 23 24 36.9
HT 67 4 70 24 23.7
LRP 459 31 671 71 20
LHF 55 4 65 14 18.8
WT 209 83 225 93 16.3
TENY 1.98 95 1.66 25 11.1
RYB3 30 16 39 66 1.3
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
PRS_FFS 413 35 445 45 36.9
DAEX_BR 60 73 79 93 25
TF_BR 19 21 41 81 17
DAER_MER 139 10 149 20 16.9
DASHAB_MER -4 28 3 48 16.9
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2495.9