Francisco Gonzalez

Francsiso
Name
Francisco Gonzalez
Nationality
venVenezuela
Position
RHP
Ht
69
Wt
208
FS
10
WS
70
Birthday
November 7, 1994
Age
28

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTCNS-UBPPIDWSCNS-LBRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSPRPTTRS-FFSTRPTLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Spring 20223X VC 2.19.202202.19.202269208007001511706515255245181275584550305081922020357570n/an/an/an/an/a1.6542011511575732924313017293300000000000000000000000000n/an/an/an/an/a
Re-EvalRe-Eval07.25.202270193007002020606045405547222092924548376090902525468570272110082821.66600150130139311172839382441390000000000000000000000000000000
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 80    
    Model Prediction 79.1    
    Difference (Proficiency) 0.9    
    Proficiency Percentile 55    
    Goal Percentile 85    
    Goal Value 4.9    
    Velo Gain 4.1    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
LRBJ 150 35 158 55 1
V 23.5 32 28.5 82 0.7
LYB2 38 69 53 99 0.6
LRP 449 29 645 69 0.5
RYB2 38 69 55 99 0.5
TENY 1.8 71 1.65 21 0.3
TBS 450 78 700 98 0.3
LYB 25 45 26 55 0.3
LYB3 41 68 45 88 0.3
VJ225 19 48 24 88 0.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_MER -9 13 -5 23 1.3
TF_BR 27 43 33 63 0.1
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.1    
    Your Spin 0    
    Model Prediction 0    
    Difference (Proficiency) 0    
    Proficiency Percentile 0    
    Goal Percentile 0    
    Goal Value 0    
    Spin Gain 0    
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 0