Fernando A. Velez Rivera

Name
Fernando A. Velez Rivera
Nationality
purPuerto Rico
Position
LHP
Ht
67
Wt
160
FS
9.5
WS
66
Birthday
June 14, 2007
Age
16

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Spring 20243X VC 03.16.202403.16.202467160066101255552525404022227877454557468995152028504023159268761.7328085701010588253133263625000018533312112245856903058769360134-3639593-263611:1522-9196577
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 77    
    Model Prediction 68    
    Difference (Proficiency) 9    
    Proficiency Percentile 98    
    Goal Percentile 98    
    Goal Value 9.1    
    Velo Gain 0    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
LRBJ 144 21 160 61 3.7
LG 70 9 80 19 2
WT 160 26 212 86 1.3
V 23 26 29.5 86 1
TBS 280 14 350 34 0.8
LYB3 25 3 33 23 0.6
RG 85 20 103 50 0.5
TENY 1.73 51 1.47 1 0.4
HT 67 4 68.5 14 0.4
LYB2 36 56 48 96 0.3
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_BR -26 8 -16 28 1
TF_BR 5 1 29 51 0.9
DASHAB_MER -3 31 11 81 0.4
DAEX_BR 36 14 60 74 0.2
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.6    
    Your Spin 1965    
    Model Prediction 1578.2    
    Difference (Proficiency) 386.8    
    Proficiency Percentile 93    
    Goal Percentile 93    
    Goal Value 386.9    
    Spin Gain 0.1    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
LRP 588 56 634 66 60.7
HT 67 4 73.5 74 38.8
RYB2 31 28 34 48 25.9
RG 85 20 99 40 22.5
RSHB 15 10 20 30 18.1
RHF 78 69 85 89 14.8
RHEIR 65 60 70 80 13.6
LRBJ 144 21 153 41 13.4
WT 160 26 176 46 9.5
TX 28 17 38 67 1.5
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DAEX_BR 36 14 88 94 48.7
DAERS_MER 639 33 971 53 36.1
DASHAB_BR -26 8 -2 78 15.9
DASA_BR 93 40 97 60 11.1
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2295.7