Eduardo A. Gomez Gonzalez

Name
Eduardo A. Gomez Gonzalez
Nationality
purPuerto Rico
Position
RHP
Ht
73
Wt
191
FS
12
WS
75
Birthday
January 6, 2007
Age
17

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Spring 20243X VC 03.16.202403.16.20247319112372675151060604040553515209090454580851051053535406060271710484861.65410918764072025333323303121025302300008296651727952759148155-339529102-233412:452010215085
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 85    
    Model Prediction 80.1    
    Difference (Proficiency) 4.9    
    Proficiency Percentile 85    
    Goal Percentile 85    
    Goal Value 4.9    
    Velo Gain 0    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
WT 191 65 211 85 1.1
V 27 71 31 91 1.1
RRP 640 46 673 56 0.5
LRBJ 170 82 176 92 0.4
TBS 410 63 440 73 0.3
LYB3 31 15 33 25 0.3
DA_SEIRST 55 35 64 55 0.2
LRTR 120 65 125 75 0.2
TENY 1.65 22 1.48 2 0.2
LYB 23 29 26.5 59 0.1
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_BR -23 11 -14 31 0.5
TF_BR 29 48 32 58 0.1
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.1    
    Your Spin 2150    
    Model Prediction 1861.2    
    Difference (Proficiency) 288.8    
    Proficiency Percentile 90    
    Goal Percentile 90    
    Goal Value 287.2    
    Spin Gain 0    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
RYB2 33 39 34 49 17.6
RRP 640 46 911 86 15.9
RG 91 30 107 60 15.1
RYB3 33 31 36 51 14.9
VJ225 17 32 21 72 11.8
LG 87 29 101 59 5.9
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DAEX_BR 34 11 78 91 51.5
DASHAB_BR -23 11 -1 81 35.4
TRS_FFS 591 57 624 67 32.4
DASHAB_MER -3 31 11 81 15.8
DKX_BLD 66 51 67 61 1.3
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2366.1