Christopher Rao

Name
Christopher Rao
Nationality
usaUnited States
Position
LHP
Ht
67
Wt
120
FS
8
WS
67
Birthday
March 19, 2010
Age
13

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTCNS-UBPPIDWSCNS-LBRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSPRPTTRS-FFSTRPTLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Spring 20233X VC 06.10.202306.10.20236712001069666701515606545404050121510462404053661101003030516065008074742.033060557489992229292333270000215281616525545485314520400047179-15373391-942000060
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 60    
    Model Prediction 60.8    
    Difference (Proficiency) -0.8    
    Proficiency Percentile 40    
    Goal Percentile 85    
    Goal Value 4.9    
    Velo Gain 5.8    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
LG 55 3 75 13 3.7
WT 120 4 210 84 3.2
RG 60 3 108 63 2.9
LRBJ 148 29 156 49 2
BJ 80 11 89 31 1.9
RYB2 29 18 52 98 1.3
DA_SCAP 16 14 21 34 1.3
HT 67 4 68.5 14 0.8
LRHX 27 22 30 42 0.8
LYB2 33 37 49 97 0.6
TENY 2 96 1.62 16 0.6
TBS 330 29 720 99 0.3
LYB3 27 5 31 15 0.2
RYB 22 20 26 60 0.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DAERS_MER 537 30 1751 90 0.4
TRS_FFS 400 16 498 36 0.3
DASHAB_MER -1 36 12 86 0.2
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 86.5    
    Your Spin 0    
    Model Prediction 0    
    Difference (Proficiency) 0    
    Proficiency Percentile 0    
    Goal Percentile 0    
    Goal Value 0    
    Spin Gain 0    
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 0