Chase Owen

Name
Chase Owen
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
74
Wt
199
FS
11
WS
71
Birthday
June 22, 2000
Age
22

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTCNS-UBPPIDWSCNS-LBRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSPRPTTRS-FFSTRPTLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Summer 20223X VC 06.04.202206.04.20227419907174571010855552520353025309295464253559697202048554525219682861.7945011010040641023.5455020384304040300000113671-590216181726621726139-4125329101-22402:00163200476
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 76    
    Model Prediction 78.8    
    Difference (Proficiency) -2.8    
    Proficiency Percentile 27    
    Goal Percentile 85    
    Goal Value 4.9    
    Velo Gain 7.7    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
TBS 450 78 700 98 1
WT 199 74 210 84 1
LYB 20 8 22 18 0.8
LRTR 100 20 125 80 0.5
V 25 49 30 89 0.5
VJ225 21 68 24 88 0.4
LRP 410 23 561 53 0.4
BJ 96 51 100 71 0.4
TENY 1.79 68 1.58 8 0.2
RRP 406 19 693 59 0.2
LRBJ 168 79 174 89 0.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_MER -4 28 13 88 1.2
DASHAB_BR -22 12 -5 72 0.7
DASHAB_FFS 21 16 27 36 0.5
DAER_MER 139 10 149 20 0.3
DAERS_MER 1253 74 2005 94 0.2
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 92.2    
    Your Spin 2004    
    Model Prediction 1874    
    Difference (Proficiency) 130    
    Proficiency Percentile 70    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 306.1    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
WT 199 74 210 84 24.8
VJ225 21 68 22 78 20.5
LYB2 38 70 44 90 18.6
RRP 406 19 515 29 12.2
LSHB 20 31 22 41 11.6
LRTR 100 20 125 80 11.3
TBS 450 78 490 88 10.7
TENY 1.79 68 1.58 8 7.6
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DAEX_BR 40 23 79 93 28
DAER_MER 139 10 160 40 24.1
TF_BR 29 48 40 78 11.8
DASHAB_MER -4 28 -1 38 11.7
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2502.9