Caden Rothbaum

Name
Caden Rothbaum
Nationality
usaUnited States
Position
LHP
Ht
73
Wt
191
FS
13
WS
72
Birthday
January 8, 2002
Age
22

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Fall 20203X VC 10.10.202010.10.2020731910721010707025303035252580804040605090100303050706525219884781.683307070594527303233302731000000009326361833139542645161-57728108-234010:0020-5189380
Re-EvalRe-Eval8.15.2022731910721315757035354050252085855453907510510525=25256560272310080801.64400100100650650323536323034000000009326360832945850658161-845331106-2838000085
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 80    
    Model Prediction 72    
    Difference (Proficiency) 8    
    Proficiency Percentile 97    
    Goal Percentile 97    
    Goal Value 8.2    
    Velo Gain 0.2    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
RG 70 5 82 15 2.7
LG 70 9 80 19 2.1
WT 191 65 211 85 0.9
V 25 49 28 79 0.8
LYB2 27 9 29 19 0.7
VJ225 21 68 24 88 0.6
RRP 594 41 698 61 0.5
LRBJ 162 66 178 96 0.4
LHEIR 65 70 70 80 0.3
LYB3 31 15 33 25 0.3
LRP 527 47 590 57 0.3
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_BR -23 11 -12 41 1
TRS_FFS 426 21 532 41 0.7
TF_BR 28 45 31 55 0.1
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 91.5    
    Your Spin 1893    
    Model Prediction 1573.9    
    Difference (Proficiency) 319.1    
    Proficiency Percentile 91    
    Goal Percentile 91    
    Goal Value 311.7    
    Spin Gain 0    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
LRP 527 47 642 67 47.6
RG 70 5 96 35 46.7
LYB3 31 15 42 75 28.5
HT 73 67 74 77 20.7
V 25 49 28 79 16.4
RRP 594 41 964 91 16.1
RHEIR 55 28 70 78 13.6
RYB2 32 33 33 43 10.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
PRS_FFS 395 30 428 40 54
DASHAB_BR -23 11 -1 81 40
DAEX_BR 40 24 88 94 35.4
TRS_FFS 426 21 605 61 33.9
DAERS_MER 77 4 800 44 23.9
TF_BR 28 45 39 75 17.5
DKX_BLD 63 36 67 56 10.3
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2300.2