Blake Kopec

Name
Blake Kopec
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
70
Wt
166
FS
11
WS
73.5
Birthday
October 14, 2007
Age
16

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Fall 20223X VC 09.03.202209.03.2022701668136674775555263130311720707045451823105105201829404025.5159474701.714509178535611283740173237183474225000061855571191146956752184-61093693-16671:451513172073
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 73    
    Model Prediction 77.7    
    Difference (Proficiency) -4.7    
    Proficiency Percentile 15    
    Goal Percentile 75    
    Goal Value 3.5    
    Velo Gain 8.2    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
WT 166 34 210 84 1.7
LRBJ 144 21 160 61 1.4
V 25.5 57 30 87 1.3
LYB 17 1 26 51 1.2
TENY 1.71 43 1.52 3 0.9
RYB2 37 65 48 95 0.7
RRP 535 34 721 64 0.5
LYB2 32 32 44 92 0.5
TBS 450 78 700 98 0.3
LHEIR 62 63 66 73 0.3
LYB3 37 47 45 87 0.3
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_BR -16 26 -13 36 0.8
DASHAB_MER -6 20 11 80 0.6
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 91.6    
    Your Spin 1720    
    Model Prediction 1683.2    
    Difference (Proficiency) 36.8    
    Proficiency Percentile 52    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 399.3    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
HT 70 26 73 66 45
RG 91 30 107 60 38.2
LRBJ 144 21 157 51 29.6
RSEIR 123 12 139 52 24.7
LYB 17 1 22 21 23.1
V 25.5 57 28 77 16.7
RHEIR 56 31 68 71 13.6
LHEIR 62 63 66 73 12.5
WT 166 34 184 54 8.7
LG 78 14 105 64 7.1
LRP 611 61 671 71 4.3
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DKX_BLD 55 11 67 61 42.6
HS_BLD 6 25 21 75 33.7
TF_BR 36 69 40 79 32
TRS_FFS 567 51 605 61 31.9
DAEX_BR 67 84 88 94 24.7
TF_BLD 18 7 24 27 19.9
DASHAB_BR -16 26 -8 56 16.8
DASHAB_MER -6 20 -3 30 15.2
DASA_BR 93 40 97 60 11.3
DAERS_MER 109 5 813 45 9.4
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2580.4