Baldomero Fuentes Gomez

Name
Baldomero Fuentes Gomez
Nationality
mexMexico
Position
RHP
Ht
71
Wt
190
FS
10.5
WS
69.5
Birthday
July 29, 2004
Age
19

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Summer 20233X VC 07.22.202307.22.20237119010950669.51414505525324845201585904550504510010520223250551407270671.89450100903844091922322025261974341250000-5297043879042332944159-953326106-254612:0017-1159463
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 63    
    Model Prediction 69    
    Difference (Proficiency) -6    
    Proficiency Percentile 10    
    Goal Percentile 85    
    Goal Value 4.9    
    Velo Gain 11    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
LRBJ 137 12 176 92 4.8
BJ 72 4 82 14 1.5
LYB 20 8 23 28 1
TENY 1.89 90 1.6 10 0.9
LYB3 26 3 44 83 0.9
LRP 409 23 616 63 0.7
RRP 384 14 721 64 0.7
WT 190 62 205 82 0.6
LYB2 25 5 39 75 0.5
TBS 450 78 700 98 0.3
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_MER -9 13 11 83 1.7
DASHAB_BR -25 9 -12 39 1.2
TRS_FFS 329 13 701 83 0.9
TF_BR 26 38 32 58 0.5
DAEX_BR 46 41 78 91 0.3
PRS_FFS 423 37 452 47 0.3
DKX_BLD 70 70 77 90 0.1
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.9    
    Your Spin 1594    
    Model Prediction 1674.4    
    Difference (Proficiency) -80.4    
    Proficiency Percentile 32    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 516.5    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
HT 71 38 73 68 47.6
LRP 409 23 689 73 44.1
BJ 72 4 90 34 35
LRBJ 137 12 157 52 32.6
LYB 20 8 23 28 23.1
RYB 19 7 29 77 21.2
LYB2 25 5 32 35 18.5
RYB3 32 27 36 47 14.9
TENY 1.89 90 1.76 60 11
RHAB 45 61 48 81 9.9
RG 100 45 105 55 8.2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DAEX_BR 46 41 55 61 38.6
DASHAB_BR -25 9 -2 79 26.9
DAERS_MER 533 30 1041 60 24.6
TRS_FFS 329 13 617 63 10.7
HS_BLD -5 3 26 83 7.7
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2485.3