Avery Griffin

Avery Griffin
Name
Avery Griffin
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
68
Wt
133
FS
11
WS
68.5
Birthday
August 13, 2022
Age
1

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Summer 20223X VC 08.13.20228.13.2022681337954668.515106565453540401010808040406075110100202540606026159676801.68320958549534225373425353317924211800001024574651503875904615328563199-7511:301810241488
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 88    
    Model Prediction 72.8    
    Difference (Proficiency) 15.2    
    Proficiency Percentile 100    
    Goal Percentile 100    
    Goal Value 12.1    
    Velo Gain 0    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
WT 133 4 210 84 4.2
LRHX 20 4 30 44 2
DA_SCAP 18 19 21 39 1.8
V 26 62 31 92 1.1
LRP 342 10 608 60 0.8
RYB2 37 65 48 95 0.8
RRP 495 26 673 56 0.6
VJ225 15 16 23 86 0.5
LRBJ 156 49 159 59 0.5
LYB2 35 51 44 91 0.5
TENY 1.68 28 1.58 8 0.3
TBS 320 25 580 95 0.3
LYB3 33 25 44 85 0.3
DA_SEIRST 45 14 63 54 0.2
LYB 25 45 26 55 0.1
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_MER 2 44 12 84 0.6
DAEX_BR 51 50 65 80 0.5
DAERS_MER 856 48 1686 88 0.4
TRS_FFS 590 57 677 77 0.2
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 100.7    
    Your Spin 2414    
    Model Prediction 1625    
    Difference (Proficiency) 789    
    Proficiency Percentile 100    
    Goal Percentile 100    
    Goal Value 638.9    
    Spin Gain 0    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
HT 68 9 74 79 72.7
WT 133 4 184 54 68.5
LG 85 26 105 66 23.8
LRHX 20 4 30 44 18.4
RYB3 34 34 37 54 15.4
RYB 25 44 28 74 15.1
DA_SCAP 18 19 21 39 13.8
LYB2 35 51 37 61 11.8
LRP 342 10 666 70 10.4
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
PRS_FFS 387 28 423 38 54
DAEX_BR 51 50 77 90 43.4
DKX_BLD 57 14 68 64 38.9
TRS_FFS 590 57 624 67 33
DASHAB_BR -7 61 -1 81 19.4
DASHAB_MER 2 44 12 84 16.9
TF_BR 31 55 39 75 0.2
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2719.7