Arya Bhat

Name
Arya Bhat
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
70
Wt
160
FS
11.5
WS
69
Birthday
July 30, 2022
Age
1

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Summer 20223X VC 07.30.20227.30.2022701607808469255255253030351510787025254030115110353529453518107268681.9420086837618282325242620242053320180000-3287329641024926254177-91502590-11441:00-16-8176265
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 65    
    Model Prediction 65.9    
    Difference (Proficiency) -0.9    
    Proficiency Percentile 39    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 7.4    
    Velo Gain 8.3    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
LRBJ 136 11 160 61 3.1
TBS 200 3 280 13 2.9
BJ 72 4 83 14 2.7
DA_SCAP 18 19 21 39 1.6
LRHX 25 13 30 43 0.8
WT 160 26 212 86 0.7
LYB2 20 2 40 82 0.5
RRP 761 69 948 89 0.3
RYB3 24 2 33 32 0.3
LRTR 80 4 130 84 0.3
LYB3 24 2 33 22 0.2
V 18 4 27.5 74 0.1
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_MER -9 13 16 93 1.8
TRS_FFS 262 7 715 87 1.1
PRS_FFS 249 10 428 40 0.4
DAEX_BR 44 33 60 73 0.3
TF_BR 25 34 38 74 0.3
DAERS_MER 150 6 836 46 0.2
DASHAB_FFS 10 3 26 33 0.2
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 91.1    
    Your Spin 1762    
    Model Prediction 1680.2    
    Difference (Proficiency) 81.8    
    Proficiency Percentile 62    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 354.3    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
LRBJ 136 11 160 61 64.4
LYB3 24 2 36 42 44.9
TBS 200 3 460 83 25.4
DA_SCAP 18 19 23 49 22.5
RYB2 25 5 43 85 21
LRHX 25 13 30 43 14.9
LRTR 80 4 125 74 14.3
WT 160 26 212 86 13.5
LPF 52 19 70 89 13.4
V 18 4 23.5 34 13.3
TX 29 21 32 41 11.5
RHF 78 70 81 80 10.9
LSEIR 140 55 148 75 9.7
RHEIR 55 28 67 68 8.5
HT 70 26 71 36 6.2
RYB3 24 2 38 62 1.9
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DAEX_BR 44 33 79 93 25.6
DASHAB_MER -9 13 -2 33 10.9
PRS_FFS 249 10 428 40 10.3
LKF_FFS 29 35 44 65 9.9
HS_BLD -3 5 29 85 7.9
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2477.1