Andrew Zamora

Name
Andrew Zamora
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
74
Wt
173
FS
11.5
WS
74
Birthday
October 7, 2023
Age
0

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Fall 20233X VC 10.07.202310.07.20237417311443774151560603535454535358595505060601151104040506060281710086881.704251361346246223136343035351994544320000-518443434-18-38-342635-271731339-8910612:45209205881
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 81    
    Model Prediction 76.6    
    Difference (Proficiency) 4.4    
    Proficiency Percentile 82    
    Goal Percentile 82    
    Goal Value 4.4    
    Velo Gain 0    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
RRP 624 46 732 66 1.1
WT 173 41 204 81 1
RYB2 36 59 55 99 0.8
V 28 78 30 88 0.4
LYB2 35 51 44 91 0.4
TENY 1.7 37 1.57 7 0.3
LRTR 120 65 125 75 0.3
TBS 425 67 650 97 0.3
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
DASHAB_BR -89 1 -12 41 1.6
TRS_FFS -34 3 480 33 1.5
DASHAB_MER -27 1 1 41 1.2
PRS_FFS -38 1 398 31 0.4
DASHAB_FFS -18 2 29 42 0.3
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 90.7    
    Your Spin 2058    
    Model Prediction 1626.2    
    Difference (Proficiency) 431.8    
    Proficiency Percentile 95    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 4.3    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
LRP 622 62 684 72 32.3
LYB3 35 36 43 76 28.6
RRP 624 46 911 86 16.1
VJ225 17 32 21 72 11.4
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
PRS_FFS -38 1 429 41 54.1
DASHAB_BR -89 1 -1 81 39
TRS_FFS -34 3 617 63 33.9
DASHAB_MER -27 1 11 81 32
TF_BLD 18 7 24 27 30.1
TF_BR 13 10 41 80 17.6
DKX_BLD 44 3 64 43 12.4
HS_BLD -5 3 26 83 6.6
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2376.4