Alex Malizia

Name
Alex Malizia
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
69
Wt
200
FS
11
WS
67
Birthday
August 3, 2005
Age
18

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTPPIDWSRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSTRS-FFSLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Summer 20223X VC 07.30.202207.30.202269200780886738505525224035152080784240484110597252530555520187880801.9442011196380735243027223030198393325000012295944564443545450142351410100-116512:30142200775
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 75    
    Model Prediction 72.1    
    Difference (Proficiency) 2.9    
    Proficiency Percentile 71    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 7.4    
    Velo Gain 4.6    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
BJ 78 9 88 29 2.3
V 20 11 31 91 1.2
LYB3 30 12 33 22 0.8
RRP 380 13 983 93 0.6
RYB3 27 6 34 36 0.5
WT 200 76 212 86 0.5
VJ225 18 40 24 90 0.5
TENY 1.94 93 1.61 13 0.4
LRTR 110 41 135 91 0.3
RYB2 30 23 47 93 0.3
LYB2 30 22 44 92 0.1
RPF 55 37 45 7 0.1
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
TF_BR 10 6 40 76 0.5
DASHAB_MER 3 47 13 87 0.3
DAER_MER 142 14 152 24 0.3
DAERS_MER 514 28 1686 88 0.1
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 88.6    
    Your Spin 2007    
    Model Prediction 1804.6    
    Difference (Proficiency) 202.4    
    Proficiency Percentile 80    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 233.7    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
VJ225 18 40 24 90 38.1
RRP 380 13 531 33 23.8
HT 69 16 71 36 23
RYB2 30 23 47 93 21.6
LYB2 30 22 44 92 19.3
LYB3 30 12 33 22 16.2
V 20 11 24.5 41 14.6
LPF 50 12 68 82 14.1
RHEIR 65 60 67 70 12.8
RHF 80 76 82 86 11.5
TBS 420 65 480 85 11.2
TX 30 29 31 39 10.7
LHEIR 57 43 66 73 8.7
RYB3 27 6 39 66 2
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
DAEX_BR 65 80 77 90 26.4
TF_BLD 29 66 31 76 16.9
DKX_BLD 59 21 64 41 11.7
DAER_MER 142 14 161 44 10.7
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2534.1